IDENTITET

U širokom spektru radio postaja, Radio Marija ima svoj jedinstven identitet koji se razlikuje od svih radio postaja u svijetu. Identitet koji se vremenom razvijao i nešto mijenjao, al uvijek ostajući vjeran prvotnom nadahnuću. Konstitutivni elementi Radio Marije su dragocjena baština koja se treba čuvati i razvijati.

Ljubav prema Gospi i Bogu su duša Radio Marije

Radio Marija je rođena i raširena najprije u Italiji a zatim na svih pet kontinenata vođena ljubavlju prema Gospi. Bez ove ljubavi prema Majci Božjoj i Majci Crkve, Radio Marija bi bila neshvatljiva. Želja za pomaganjem Službenici Gospodnjoj u djelu spasenja duša stoji u temelju Radio Marije i vrelo je iz kojeg izviru uvijek nove energije. Ako bi prestala ljubav prema Gospi Radio Marija bi uvenula kao cvijeće bez vode. Samo ime Radio Marija želi naznačiti identitet našeg radija i njegove pripadnosti. Ukazuje na izvor koji se nadahnjuje na Presvetoj Djevici i stoji njoj na usluzi. Na svetkovinu Navještenja, sve radio postaje u svijetu obnavljaju svoju posvetu Gospi.

Radio kao oruđe u službi Marije

Bog bira najobičnija sredstva kako bi se susreo s ljudima. Uzeo je knjigu kako bi im priopćio svoju riječ i propovijed kako bi je proširio. Radio se vidi kao sredstvo širenja Božje riječi. Uistinu, radio je širitelj onog glasa, koji kroz usta onog koji govori dolazi do uha onih koji ga slušaju: vjera po slušanju - fides ex uaditu, vjera se rađa iz slušanja (Rim 10,17). Navještaj Božje riječi je veliko sredstvo korišteno od Isusa Krista i apostola: „Pođite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje svemu stvorenju: tko uzvjeruje i pokrsti se, bit će spašen“ (Mk 16,15).

Radio je jedno jednostavno i učinkovito sredstvo za naviještanje evanđelja

Tehnološka evolucija ga je učinila kapilarnim sredstvom koje stiže ljude gdje god se nalaze. Radio je po svojoj prirodi misijsko sredstvo. Glas stiže sve do srca i izaziva ga na odgovor. Središnje mjesto koje radio ima ne isključuje druga pomoćna sredstva – obratno, vrednuje i druga sredstva društvenog priopćavanja koje stvaraju tehničke inovacije.

Ciljevi Radio Marije

Radio Marija je poticaj koji se rodio iz nadahnuća kršćanske ljubavi. Njezin cilj je pomagati osobe u traženju i nalaženju smisla života u svjetlu Radosne vijesti evanđelja Isusa Krista. Preko njezinih valova se nudi praštanje i mir u srcima, u obiteljima i u društvu. Radio Marija je ispružena ruka koja se obraća svim ljudima dobre volje kako bi ih ohrabrila u poteškoćama života i vodila ih s pouzdanjem u budućnost. Njezina pažnja je okrenuta na poseban način onima koji trpe u tijelu i duhu, usamljenima, starijima, siromašnima, i zatvorenicima. Obzirom na savjest, svjedoči ljubav Božju i nadu za vječni život.

Pravno oblikovanje Radio Marije

Pravna struktura svake Radio Marije je sastavljena od skupštine koju čine vjernici laici čiji je rad besplatan a i osoba koje dijele zajedničke ideale i ciljeve. Udruga građana jesredstvo koje Radio Mariji omogućuje biti prisutna - kao pravna osoba, bilo gdje u svijetu, kako bi ostvarila svoje ciljeve. Pravna struktura neprofitne civilne udruge Radio Marije omogućuje upravljanje različitim aktivnostima i omogućuje nadležnim crkvenim vlastima da preko svećenika ravnatelja bdiju nad programskim sadržajima. Svjetska obitelj (WF) Radio Marije je građanska udruga, sa sjedištem u Italiji, sastavljena od nacionalnih skupština Radio Marije. Svjetska obitelj osigurava identitet Radio Marije, podržava njezino širenje u svijetu i promiče jedinstvo i solidarnost unutar jedne jedinstvene velike obitelji.

Radio Marija u Crkvi i u društvu

Radio Marija djeluje kako u prostoru crkvene zajednice tako i udanašnjem multireligijskom društvu. Po svojoj je naravi sredstvo otvoreno cjelokupnom pučanstvu. Primatelj poruke je svaki čovjek koji nosi u svom srcu glad za Bogom i potrebu za spasenjem. Radio valovi pronose svjetlost evanđelja daleko izvan granica Crkvenoj pripadnosti. Dio slušatelja i podržavatelja Radio Marije su ovce koje se nalaze izvan ovčinjaka. Radio Maria, iako građanska udruga, osigurava nadzor poruka Katoličke crkve kroz prisutnost svećenika ravnatelja, pod uvjetom da ga je dobio od mjerodavne crkvene vlasti.
Svjetska obitelj Radio Marije je sugovornica s mjesnom Crkvom oko bilo kojeg pitanja od zajedničkog interesa i održava redovite odnose s Papinskim vijećem za društvene komunikacije. Radio Marija se obvezuje na poseban način slijediti učenje i pastoralne smjernice Vrhovnog svećenika.

Obilježja predsjednika i svećenika ravnatelja Radio Marije

Predsjednik Udruge i ravnatelj programa su dva pokretača djelovanja Radio Marije. U njima se i ostvaruje suradnja u apostolatu između svećeništva i laikata, kao što je preporučeno sa strane Drugog vatikanskog koncila. To su dva obilježja jednakog dostojanstva, koje se nadopunjuju i međusobno podržavaju, svaki na svom radnom polju nadležnosti. Njihove usklađena aktivnost se odnosi na svrhu Radio Marije i čuvanju njezinog identiteta. Njihova sinergija je osigurana recipročnom prisutnošću u upravnim i operativnim tijelima.
Predsjednik je zakonski predstavnik Udruge i Pater familias koji promiče jedinstvo. Predsjednik je glava svih aktivnosti u djelovanju.
Svećenik ravnatelj je odgovoran za sve što se odnosi napromicanje duhovnog života i osigurava zajedništvo s Katoličkom crkvom.

Predsjednik i savjetnik ravnatelja svjetske obitelji

Osim predsjednika Radio Marije unutar jedne države, i unutar Svjetske obitelji Radio Marije se imenuje još jedan predsjednik od strane Upravnog vijeća koji je zakonski predstavnik Svjetske obitelji i istinski Pater familias svih predsjednika udruga Radio Marija. On promiče jedinstvo i odgovarajuću formaciju te se brine da su načela sve aktivnosti upravljanja u skladu s duhom identiteta RM.

Savjetnik ravnatelja je onaj koji ima zadatak predstavljati Svjetsku obitelj u procesu odobravanja imenovanja ravnatelja svećenika svake Radio Marije. Budući da je savjetnik čuvar usklađenosti Crkvenog identiteta Radio Marije, mora biti na oprezu, tako da uređivačka djelatnost svake Radio Maria bude u skladu s duhom identiteta samog radija. Prvi ravnatelj projekta Radio Marije je imenovani savjetnik ravnatelja. Ravnateljev savjetnik imenuje se od Upravnog vijeća Svjetske obitelji među svojim članovima svećenicima i vrši svoju dužnost kod sjedišta Svjetske obitelji.

Volontiranje, pokretna snaga Radio Marije

"Dajte i dat će vam se" (Lk 06:38). Projekt RM se temelji na nezamjenjivom doprinosu volontarijata. Volonteri su kao živo srce koje šalje krv u svaki dio tijela. Duša volontiranja je želja da se pomogne Gospi u realizaciji ostvarenja njezina Majčinskog djela mira i ljubavi. Duh volonterstva je plamen zapaljen u svim djelatnicima Radio Marije, također i u onima koji primaju naknadu za svoj rad. Svi prijenosi RM su besplatni. Nužno je tražiti volontere za razne pomoćne usluge koje su u njihovim mogućnostima. Slušatelji Radio Marije su nepresušan izvor volontiranja.

Božja providnost siguran oslonac Radio Marije

"Tražite najprije kraljevstvo Božje, a sve ostalo će vam se nadodati!"
(Luka 12:31). Dobro obavljen posao je blagoslovljen od Boga. RM za svoje materijalne potrebe apelira na velikodušnosti svojih slušatelja i simpatizera. Odriče se financiranja preko reklama i drugih sredstava koja mogu ograničiti i uvjetovati njezinu misiju. Podrška koju dobiva od slušatelja je jamstvo da ista nikad neće uzmanjkati ali u isto vrijeme je i provjera njezine kvalitete programa. Iskustvo svjedoči da Radio Marija u svojim slušateljima nalazi potrebnu pomoć. Radio Maria izbjegava oblike financiranja kao što ga prakticiraju drugi radio programi. Povjerenje u Božju providnost nije pritom pasivno, nego aktivno i zahtijeva odgovarajuće mjere kako bi slušatelje učinili suodgovornim u svakodnevnoj potpori.

Duh svake aktivnosti u upravljanju na Radio Mariji

Duh koji prožima upravljanje svih aktivnosti Radio Marije je duh bitnosti i razboritost, jer je RM formirana kao civilna neprofitna udruga vođena stanovitim misionarskim zanosom. Jedan od glavnih ciljeva aktivnosti upravljanja svake Radio Marije je obuhvaćanje cjelokupne nacionalne populacije, sve do onih tzv. posljednjih. To mora biti učinjeno s profesionalnom ozbiljnošću, tako da sredstva koja su na raspolaganju mogu osigurati postupnu i optimalnu nacionalnu pokrivenost radio signalom uz pomoć moderne komunikacijske tehnologije. Osnovni principi upravljanja moraju biti otvoreni i slušateljima trebaju biti upoznati s njima i sve bi trebalo biti usmjereno ka načelu poštovanja i administrativne preciznosti, kroz izuzetnu brigu i pažnju u upravljanje resursima (zgrada, opreme, plaće ), kao izraz poštovanja prema siromašnima koji radiju daruju svoj novac.
Članovi udruge građana i članovi uprave posjeduju duh volontarijata i stoga su besplatnost svih članova u udruzi i kontrola administracije preko neovisne institucije, sastavni dio duha vođenja identiteta jedne RM.

Radio Marija propovijeda obraćenje

"Obratite se i vjerujte evanđelju " ( Mk 1,15). Radio Maria, krozsvoj program, poziva ljude na obraćenje, kako bi mogli hodati u Božjem svjetlu i živjeti u miru. Program (duh) Radio Marije se inspirira na duhovnim i moralnim vrijednostima Evanđelja i učenju Katoličke crkve. Osnovne komponente programa Radio Marije su molitva, evangelizacija i promicanje kršćanskog humanizma nadahnutog i prosvijetljenog vjerom. Također i glazba treba uzdizati dušu i otvarati srca. Molitva je najvažnija aktivnost Radio Marije, i obuhvaća: jutarnje i večernje molitve uzornog kršćanina, svakodnevnu sv. Misu prenošene iz župa i zajednica, časoslov i svetu krunicu, Anđeo Gospodnji, razne pobožnosti, te posebne molitve. Evangelizacija se odnosi na cjelokupnu baštinu vjere i kulture Katoličke crkve i obuhvaća: navještaj temeljnih istina vjere, sustavno tumačenje Katekizma katoličke crkve, tečajeve dogmatske teologije, moralne teologije, Sveto pismo, duhovnost, povijest Crkve, Mariologiju, Hagiografiju, Socijalni nauk Crkve, pastoralna pitanja, ekumenizam, nekršćanske religije itd. Promicanje ljudskih vrijednosti je posebno usmjereno na obitelji, odgoj, obrazovanje, bioetiku, zdravstvo, rad, poštovanje svega stvorenog, itd. Informacije na Radio Mariji predstavljaju događaje u svjetlu vjere i ispravno informira slušatelje iz života sveopće i domaće Crkve. U svakom trenutku svog program Radio Mariji mora pružati svjetlo, mir i bratstvo.

Voditelji Radio Marije

Voditelji Radio Marije su katolici koji dijele ideju Radio Marije i daju svoj volonterski prilog za njezino ostvarenje. Svaki voditelji se nadahnjuje naukom Katoličke Crkve, posebno u skladu s novim općim Katekizmom. Emitiranje RM je u službi oživljavanje i rasta vjere i izgradnji crkvenog zajedništva. Istodobno prenose izvorne ljudske vrijednosti, obraćajući se udaljenima i onima koji ne vjeruju, kako bi im se pomoglo pronaći put spasenja. Svaki voditelj Radio Marije mora biti ne samo navjestitelj, nego vjerodostojan svjedok koji staje za mikrofon s poniznošću i dobrotom, živeći ono što govori i stavljajući Gospi i slušateljima na raspolaganje vlastito svjedočanstvo vjere i vlastite profesionalne sposobnosti.

Slušatelji Radio Marije

Slušatelji Radio Marije nisu anonimno mnoštvo, nego jedna obitelj koja se prepoznaje na putu kojim želi kročiti zajedno. Oni igraju aktivnu i dinamičnu ulogu u emisijama, intervenirajući sa svojim pitanjima i razmišljanjima. Svjedočanstva života slušatelja nisu ništa manje važna za poučavanje voditelja emisija. Slušatelji reagiraju kada su pozvani da pomognu Radio Mariju na način kojim mogu, kroz molitvu, financijsku potporu i volonterstvo.

Slušatelji su pravo blago Radio Marije koje treba zaštiti, ohrabriti i svakim danom povećati.

Share

Frekvencije

FM Sarajevo,Travnik, N. Travnik i Vitez 103,3 MHz » FM Banja Luka 98,9 MHz » FM Mostar i okolica 89,4 MHz » FM Jajce; 101,2 MHz » FM Fojnica, Visoko te dijelovi općina Kreševo i Kiseljak 97,8 MHz » FM Žepče, Maglaj i Zavidovići 105,7 MHz » Putem interneta: www.radiomarija.ba » Pretplatnici HT ERONETA, putem HOME TV » Pretplatnici BH TELECOMA putem MOJA TV

Program uživo

Petak, 15.12.2017.

00:00h Andjeo Gospodnji + Pjesma Rajska Djevo kraljice Hrvata
00:45h Glazba i Meditacija
00:15h Krunica slavna + Posvetna molitva Srcu Marijinu
01:00h Prigodna emisija
02:00h Zvučna Biblija
02:30h Komentar Evanđelja /don Davor Berezovski/
03:00h Krunica Božansko milosrđa (pjevana) + litanije Božanskog milosrđa
04:00h Emisija: Četvrtkom navečer s Vanjom /R/
05:00h Čitamo knjigu
05:15h Svetac dana
05:30h Misli za svaki dan
06:00h Andjeo Gospodnji
06:10h Krunica – Nakane Apostolata molitve
06:45h Komentar Evanđelja /don Davor Berezovski/
JUTARNJI PROGRAM
07:00h Jutarnja Božanskog Časoslova
07:30h Najava programa do 10h + Vremenska prognoza i stanje na cestama
07:45h Upoznajmo Bibliju
08:00h Misli za svaki dan /Draženka Tole/
08:15h Svakodnevni poticaj /Nikolina Marčić/
08:30h Dogodilo se na današnji dan
08:40h Svetac dana i  Imendan
09:00h Jutro na valovima Radio Marije

10:00h

10:05h        

Vijesti radija Herceg Bosna

Najava programa + Blok glazbe po Izboru

10:30h
Emisija: Svećenik u bolnici 01 /don Radoslav Zovko/
11:30h  
Vijesti iz kulture i društva /Mirela Jurić/
11:50h       
Molimo litanije

 POSLIJEPODNEVNI PROGRAM

12:00h Zvona + Anđeo Gospodnji + Srednji čas + Molitva za dobročinitelje
12:30h Najave programa do 17h +  Blok glazbe po izboru
13:00h Vijesti radija Herceg Bosna
13:30h Razgovarajmo sa svećenikom /p. Siniša Štambuk/
14:15h Komentar Evanđelja/ don Davor Berezovski/
14:30h Informativne minute
15:00h Krunica Božanskog Milosrđa
15:30h Molitvene nakane
15:45h Vijesti iz života Crkve /HKR/
16:00h Molitvene nakane
16:15h Sveta Krunica
17:00h Najava večernjeg programa
17:05h Papa nam govori
17:20h Misli za svaki dan
17:30h
Večernja iz Božanskog Časoslova
18:00h Sveta Misa /katedrala sv. Bonaventure - Banja Luka/
18:50h
Vijesti radija Vatikan
19:30h
Svetac dana i Imendan
 19:40h
Priča za laku noć /Martina Zovko/
VEČERNJI PROGRAM
20:00h Emisija: Književnost i kultura / s. Josipa Čosić/
21:00h Sveta Krunica
22:00h Vijesti radija Vatikan /R/
22:40h Molitva - Povečerje
23:00h Prigodna emisija /R/

rmwf 2014b

rmwf mariathon a


Ljubav, ona je ili jača od smrti ili uopće nije ljubav. Ako se u Kristu pokazala jačom od smrti, pokazala se zato što je bila ljubav za druge. (Benedikt XVI.)


Što najrađe slušate na Radio Mariji?

Emisije

vote

Molitve

vote

Glazbu

vote
Total votes: 2824

Glasujte za pjesmu mjeseca - lipanj 2016.:

Pustinja /fra Marin Karačić/

vote

Opomena /Frama Mostar/

vote

Zaštiti me /VIS Mihovil/

vote
Total votes: 33

Glasujte za emisiju tjedna 06. - 13. lipanj 2016.:

Isusove Parabole /mons. Mato Zovkić/

vote

Uoči nedjelje /Ivica Ursić/

vote

Put uzbrdo /Zrinka Milanović/

vote

U potrazi za blagom nebeskim /Dragana Lasica/

vote
Total votes: 579

  

designer17