icn2.png

Frekvencije:» FM Sarajevo,Travnik, N. Travnik i Vitez 103,3 MHz» FM Banja Luka 98,9 MHz» FM Mostar i okolica, Široki Brijeg 89,4 MHz» FM Jajce; 101,2 MHz» FM Fojnica, Visoko te dijelovi općina Kreševo i Kiseljak 97,8 MHz» FM Žepče, Maglaj i Zavidovići 105,7 MHz» Pretplatnici HT ERONETA, putem HOME TV» Pretplatnici BH TELECOMA putem MOJA TVProgram uživo:Slušajte

ficn ficn ficn ficn ficn

logo

Apostolsko pismo u obliku motuproprija vrhovnog svećenika Franje o uporabi rimske liturgije koja je prethodila obnovi iz 1970. godine

pismo.jpg

Čuvari predaje, biskupi, u zajedništvu s rimskim biskupom, tvore vidljivo načelo i temelj jedinstva u svojim partikularnim Crkvama.[1] Vođeni Duhom Svetim oni, naviještanjem evanđelja i slavljenjem euharistije, ravnaju partikularnim Crkvama koje su im povjerene.[2]

Da bi se postigla sloga i jedinstvo Crkve, moji časni prethodnici, sveti Ivan Pavao II. i Benedikt XVI., očinskom brigom za one koji su u nekim krajevima ostali privrženi liturgijskim oblicima koji su prethodili obnovi zahtijevanoj od Drugoga vatikanskog koncila, dopustili su i uredili pravo korištenja Rimskoga misala koji je 1962. godine objavio papa Ivan XXIII.[3] Na taj su način namjeravali »olakšati življenje crkvenoga zajedništva onim katolicima koji se osjećaju navezanima na neke prethodne liturgijske oblike«, a ne na druge.[4]

Na tragu nakane mojega časnog prethodnika Benedikta XVI. da se, tri godine nakon objavljenja motuproprija Summorum Pontificum, biskupe pozove da provjere njegovu primjenu, Kongregacija za nauk vjere provela je 2020. godine temeljito savjetovanje s biskupima, a rezultati su pomno razmatrani u svjetlu iskustva koje je sazrijevalo tijekom ovih godina.

Razmotrivši želje niknule među biskupima i saslušavši mišljenje Kongregacije za nauk vjere, ovim apostolskim pismom želim ići korak dalje u trajnome nastojanju oko crkvenoga zajedništva. Stoga sam smatrao prikladnim odrediti sljedeće:

Čl. 1. Liturgijske knjige koje su proglasili sveti Pavao VI. i sveti Ivan Pavao II., u skladu s odlukama Drugoga vatikanskoga koncila, jedincati su izraz lex orandi rimskoga obreda.

Čl. 2. Dijecezanskomu biskupu kao upravitelju, promicatelju i čuvaru cjelokupnoga liturgijskog života u povjerenoj mu partikularnoj Crkvi,[5] pripada uređivati liturgijska slavlja u vlastitoj mu biskupiji.[6] Stoga je isključivo u njegovoj mjerodavnosti odobriti uporabu Rimskoga misala iz 1962. godine u svojoj biskupiji, slijedeći smjernice Apostolske Stolice.

Čl. 3. Biskup, u biskupijama u kojima već postoji jedna ili više skupina koje slave prema misalu koji je prethodio obnovi iz 1970. godine:§1. neka utvrdi da te skupine ne isključuju valjanost i zakonitost liturgijske obnove, odredaba Drugoga vatikanskog koncila i Učiteljstva vrhovnih svećenika;

§ 1. neka utvrdi da te skupine ne isključuju valjanost i zakonitost liturgijske obnove, odredaba Drugoga vatikanskog koncila i Učiteljstva vrhovnih svećenika;

§2. neka naznači jedno ili više mjesta na kojima će se vjernici koji pripadaju tim skupinama moći okupljati na euharistijsko slavlje (ali ne u župnim crkvama, i bez ustanovljivanja novih personalnih župa);

§ 3. neka za mjesto koje je naznačio odredi dane u koje su dopuštena liturgijska slavlja s uporabom Rimskoga misala koji je proglasio sveti Ivan XXIII. 1962. godine;[1] na tim slavljima neka se čitanja naviještaju na narodnome jeziku, rabeći prijevode Svetoga pisma za liturgijsku uporabu, potvrđene od dotičnih biskupskih konferencija;

§ 4. neka imenuje svećenika koji će, kao biskupov delegat, preuzeti brigu za slavlja i za pastoralnu skrb u tim skupinama vjernika. Svećenik neka bude prikladan za tu službu, sposoban rabiti Missale Romanum koji je prethodio obnovi iz 1970. godine, neka posjeduje znanje latinskoga jezika koje mu omogućuje potpuno razumijevanje rubrika i liturgijskih tekstova i neka bude prodahnut gorljivom pastoralnom ljubavlju i osjećajem crkvenoga zajedništva. Nužno je, doista, da svećenik kojemu je povjerena ta služba ima na srcu ne samo dostojanstveno slavljenje liturgije, već i pastoralnu i duhovnu skrb za vjernike;

§ 5. neka u personalnim župama, koje su kanonski osnovane na dobrobit tih vjernika, pristupi prikladnoj provjeri jesu li one uistinu korisne za duhovni rast te procijeni hoće li ih zadržati ili ne;

§ 6. pobrinut će se da ne bude odobreno osnivanje novih skupina.

Čl. 4. Svećenici koji će biti zaređeni nakon objavljenja ovoga motuproprija, a žele slaviti liturgiju prema Missale Romanum iz 1962. godine, trebaju podnijeti zamolbu dijecezanskomu biskupu, koji će se prije davanja te ovlasti posavjetovati s Apostolskom stolicom.

Čl. 5. Svećenici koji već slave prema Missale Romanum iz 1962. trebaju od dijecezanskoga biskupa zatražiti ovlaštenje da bi se i dalje mogli koristiti tom mogućnošću.

Čl. 6. Ustanove posvećenoga života i društva apostolskoga života, koje je svojedobno osnovalo Papinsko vijeće Ecclesia Dei, prelaze u mjerodavnost Kongregacije za ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života.

Čl. 7. Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata i Kongregacija za ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života, za pitanja iz svoje mjerodavnosti, vršit će vlast Svete Stolice, bdijući nad poštivanjem ovih odredaba.

Čl. 8. Dosadašnje odredbe, naputci, dopuštenja i običaji, koji nisu u skladu s iznesenim u ovome motupropriju, stavljeni su izvan snage.

Nalažem da se sve što sam odlučio ovim apostolskim pismom u obliku motuproprija, opslužuje u svim njegovim dijelovima, unatoč svemu protivnom, čak i ako je vrijedno posebnoga spominjanja, i određujem da ono bude proglašeno objavljenjem u dnevniku L’Osservatore Romano te, stupivši na snagu odmah, bude potom objavljeno u službenome glasilu Svete Stolice, Acta Apostolicae Sedis.

Dano u Rimu, pri Svetome Ivanu Lateranskom, 16. srpnja 2021., na spomendan Gospe od Karmela, godine devete našega pontifikata.

Franjo

________________________________________

[1] Usp. Drugi vatikanski koncil, Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen Gentium, 21. studenoga 1964., br. 23, AAS 57 (1965.), 27.

[2] Usp. Drugi vatikanski koncil, Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen Gentium, 21. studenoga 1964., br. 23, AAS 57 (1965.), 32; Drugi vatikanski koncil, Dekret o pastirskoj službi biskupa u Crkvi Christus Dominus, 28. listopada 1965., br. 11, u: AAS 58 (1966.), 677-678; Katekizam Katoličke Crkve, br. 833.

[3] Usp. Ivan Pavao II., Apostolsko pismo u obliku motuproprija Ecclesia Dei, 2. srpnja 1988., u: AAS 80 (1988.) 1495-1498; Benedikt XVI., Apostolsko pismo u obliku motu proprija Summorum Pontificum, 7. srpnja 2007., u: AAS 99 (2007.), 777-781; Apostolsko pismo u obliku motuproprija Ecclesiae unitatem, 2. srpnja 2009., u: AAS 101 (2009.), 710-711.

[4] Ivan Pavao II., Apostolsko pismo u obliku motuproprija Ecclesia Dei, 2. srpnja 1988., u: AAS 80 (1988.), 1498.

[5] Usp. Drugi vatikanski koncil, Konstitucija o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, 4. prosinca 1963., br. 41, u: AAS 56 (1964.), 111; Caeremoniale Episcoporum, br. 9; Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Uputa o nekim stvarima vezanima uz presvetu euharistiju koje valja obdržavati odnosno izbjegavati, Redemptionis Sacramentum, 25. ožujka 2004., br. 19-25, u: AAS 96 (2004.), 555-557.

[6] Usp. ZKP, kan. 375, § 1; kan. 392.

[7] Usp. Kongregacija za nauk vjere, Dekret Quo magis kojim se odobrava sedam euharistijskih predslovlja za izvanredni oblik Rimskoga obreda, 22. veljače 2020., i Dekret Cum sanctissima o liturgijski slavljima u čast svetih po izvanrednome obliku Rimskoga obreda, 22. veljače 2020., u: L’Osservatore Romano, 26. ožujka 2020., str. 6.


 Izvor: Katolička tiskovna agencija

Objavljeno: 23. srpanj 2021.

Program

06:45 Komentar dnevnog evanđelja
07:00 Božanski časoslov - Jutarnja molitva
07:30 Najave i obavijesti (do 12:30), vremenska prognoza, stanje na cestama
07:45 Duhovna misao
08:00 Rubrika: Svetac dana i imendan
08:20 Rubrika: Zanimljivosti
08:40 Rubrika: Upoznajmo Bibliju
09:00 Krunica (slavna otajstva)
09:45 Rubrika: Čitamo knjigu: Bog je ljubav/ sestra Marija od Presvetog Srca
10:00 Vijesti Herceg Bosne
10:05 Otvoreni program: Blok glazbe po izboru
10:30 Emisija: Isusu po Mariji/Totus tuus
world family
Najava: Duhovna obnova u Međugorju

Duhovna obnova u Majčinom selu u  Međugorju u organizaciji „Bratstva Trojedine ljubavi“ i „Trajnih klanjatelja Presvetog Trojstva“   2. listopada u sportskoj dvorani Majčinog sela u Međugorju održat će se duhovna obnova. Program duhovne obnove počet će u 8:30 i trajati sve do 17 sati. Tema duhovne obnove je „Uđi u zemlju Božje pobjede“. Predvodit će je pater Rozo Palić, župnik župe sv. Marka...

Sarajevo: Trojica novih magistara teologije

Sva trojica studenata uspješno su završili integrirani filozofsko-teološki studij i stekli zvanje i akademsku titulu magistar teologije. U utorak 21. rujna 2021. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je završni ispit. Josip Papak imao je obranu završnog rada „Župa Prozor od osnutka do Drugog svjetskog rata) pred Povjrenstvom: doc. dr. Hrvoje Kalem, predsjednik, izv....

Najava proslave sv. Franje Asiškog, patron župe Dobrinja

 Ponedjeljak, 4.10.2021. Župa sv. Franje Asiškog na Dobrinji u ponedjeljak, 4. listopada 2021. slavi svoga zaštitnika sv. Franju Asiškog. Za proslavu patrona pripravit ćemo se trodnevnicom. U petak 1. listopada i u subotu 2. listopada sv. Mise u 18 sati predslavi vlč. Sandro Jurešić, odgajatelj i profesor u KŠC-u. Nakon sv. Mise biti će nagovor, pojedinačan blagoslov, molitve za oslobođenje i...

Obilježena 1. obljetnica Europskog centra za mir i suradnju "Marija Zvijezda"

U utorak, 21. rujna, u okviru 40. obljetnice Međunarodnog dana mira, kojega je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih naroda, Europski centar za mir i suradnju „Marija Zvijezda“ obilježio je obljetnicu svoga utemeljenja. U svome pozdravnom govoru, kao utemeljitelj Kuće susreta i u njoj Europskog centra za mir i međureligijsku suradnju Marija Zvijezda te ujedno i u svojstvu kopredsjedajućega Kuratorija Centra,...

Danas se obilježava Međunarodni dan mira: Odgovornost i snaga su u svima nama

Da mir možemo graditi samo zajedno pokazuje Sedmica izgradnje mira, koja se u BiH obilježava u periodu od 20-26. rujna 2021. godine. Članice Mreže za izgradnju mira povodom Međunarodnog dana mira organiziraju na desetine različitih aktivnosti širom BiH kojim podsjećaju na ovaj bitan datum, ali i na to da mir gradimo svaki dan. U znak jačanja ideala mira među svim narodima i državama 21. rujna se...

Nadbiskup koadjutor vrhbosanski Tomo Vukšić: „Sloboda čovjeka, pa i ona vjerska, mora biti najdublji nepisani izvor zakona“

Ovaj feljton objavljen na mrežnoj stranici Hrvatske katoličke mreže ima za cilj pridonijeti povećanju informiranosti hrvatske javnosti o vjerskoj slobodi kao temeljnom ljudskom pravu, a u nastavcima će se ponuditi nove informacije i analize fenomena (ne)poštivanja vjerske slobode u svijetu i Hrvatskoj. Sadžaj prenosimo u cijelosti: Bosna i Hercegovina država je različitih naroda, kultura,...

Nadbiskup Vukšić slavit će Svetu misu u župi Tolisa na Svjetski dan medija

Predsjednik Vijeća za sredstva društvenih priopćivanja BKBiH mons. Tomo Vukšić u nedjelju 26. rujna 2021. u 11 sati predvodit će Euharistijsko slavlje u samostanskoj i župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Tolisi u Bosanskoj Posavini. Predsjednik Vijeća za sredstva društvenih priopćivanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutori vrhbosanski i...

Poruka članova Biskupske konferencije BiH na završetku Godine Božje Riječi

Članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine: nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić, biskup banjolučki mons. Franjo Komarica, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić i pomoćni biskup banjolučki mons. Marko Semren, na blagdan sv....

Udruga „RADIO MARIJA”

u Bosni i Hercegovini

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo

Intesa Sanpaolo Banka BiH

Obala Kulina Bana 9A

71000 Sarajevo, BiH

Broj računa: 154 160 20019 77216

Za uplate iz inozemstva:

SWIFT CODE: UPBKBA22

IBAN: BA391541602001977126

 

Kontakt

info@radiomarija.ba

Studio Sarajevo:

+387 33 263 055 (Redakcija)

+ 387 260 260 (Program uživo)

Studio Mostar:

Blajburških žrtava 33 E

+387 36 312 401 (Redakcija)

+387 36 312 400 (Program uživo)

Kršćanski glas u tvome domu i u svijetu