icn2.png

Frekvencije:» FM Sarajevo,Travnik, N. Travnik i Vitez 103,3 MHz» FM Banja Luka 98,9 MHz» FM Mostar i okolica, Široki Brijeg 89,4 MHz» FM Jajce; 101,2 MHz» FM Fojnica, Visoko te dijelovi općina Kreševo i Kiseljak 97,8 MHz» FM Žepče, Maglaj i Zavidovići 105,7 MHz» Pretplatnici HT ERONETA, putem HOME TV» Pretplatnici BH TELECOMA putem MOJA TVProgram uživo:Slušajte

ficn ficn ficn ficn ficn

logo

Kad se dakle zreo mladić hoće ženiti, mora naročito tražiti majku svoje buduće djece. Iz njezina srca mora strujati u malešno srdašce djeteta samo ljubav, dobrota, pobožnost, hrabrost, duševni mir; jednom riječi sve, što je plemenito i lijepo. Kakvo dakle želiš da bude srce tvojega čeda, takvu mu traži majku.

10 things every christian girl needsFoto: Internet

Radeći s mladima, Ivan Merz se bavio aktualnim temama, a napose se posvetio temi braka i obitelji. Svoje mladiće je savjetovao kako se ponašati kada se zaljube te kakvu djevojku trebaju tražiti. Donosimo isječak iz njegove knjige Ti i ona, koju smo preuzeli s portala Ivan Merz.hr.

Dijete daje braku obilježje. Kad se zreo mladić zaljubio, i kad je uvjeren, da je našao svoju buduću družicu, pun je neke neopisive sreće. Drži, da više ništa ne treba na svijetu. No Bog mu nije tih osjećaja dao radi njega samoga, već zato, da osjeti želju za brakom i da postane ocem. Istina je, mnogi se žene radi osobne koristi: jednima je stalo da dođu do blaga, do trgovine, položaja i drugo; neki misle na tjelesne užitke. No pored svega toga u zdravim prilikama većina ljudi pomišlja kod ženidbe baš na ono, što je prema namisli Božjoj u ženidbi glavno: misle na blagoslov što će ga imati u brojnoj odgojenoj djeci.

Kad se dakle zreo mladić hoće ženiti, mora naročito tražiti majku svoje buduće djece

Kakva želiš da ti budu djeca, takvu izaberi njima majku. Kad se dakle zreo mladić hoće da ženi, mora naročito da traži majku svoje buduće djece. Iz njezina srca mora da struji u malešno srdašce djeteta samo ljubav, dobrota, pobožnost, hrabrost, duševni mir; jednom riječi sve, što je plemenito i lijepo. Kakvo dakle želiš da bude srce tvojega čeda, takvu mu traži majku. Budi u tom razborit. Već sam u početku rekao, da je zadaća obitelji – a po tome se ova organizacija razlikuje od svakoga drugoga društva u svijetu – rađanje i uzgajanje djece. Ako želiš, da tvoja djeca budu duševno i tjelesno zdrava, treba da im podariš duševno i tjelesno zdravu majku.

Ako želiš da tvoja djeca budu duševno i tjelesno zdrava, trebaš im podariti duševno i tjelesno zdravu majku

Ovo duševno i tjelesno zdravlje zavisi od dvoga: od nasljednih i od stečenih svojstava majke. Majka mora da je duhovno i tjelesno zdrava. Hoćeš li dakle, da stupiš u brak, a ti nastoj, da saznaš na zgodan način, da li u obitelji, iz koje hoćeš da sebi izabereš družicu života, ne vlada možda kakva bolest, kakvo loše duševno raspoloženje, kriva ćudoredna ili vjerska naziranja i mišljenja. Osim toga uživi se u vrline svoje buduće žene: pitaj se, hoćeš li moći s njom da živiš u potpunoj duševnoj slozi. Glavno je, da izvidiš, da li je tjelesno i duševno zdrava i da li je pravi kršćanski uzgoj usadio u njenu dušu sve one kreposti, koje mora da ima vjerna supruga i dobra mati.

Osim toga uživi se u vrline svoje buduće žene: pitaj se, hoćeš li ćeš moći s njom da živiš u potpunoj duševnoj slozi

Mora da je pobožna. Prava, temeljita razborita pobožnost glavna je krepost žene. Ova je pobožnost u odlučnoj volji da živi po volji Božjoj, to jest da vrši dužnosti prema Bogu i Crkvi, da vrši staleške dužnosti. Dok je muž glava obitelji, žena je njeno srce. A to srce treba da je pobožno. Bez prave pobožnosti žene niti će muž, niti njegova djeca biti sretni. Svaku obitelj snađu brige, trpljenja, nesreće. Jedino se pobožna duša može da snađe u svim tim poteškoćama i neće smalaksati pod bremenom života.

Svaku obitelj snađu brige, trpljenja, nesreće. Jedino se pobožna duša može da snađe u svim tim poteškoćama i neće smalaksati pod bremenom života

Mladić, koji je oduševljen za javni katolički rad, neće naći potpunu sreću u braku, ako i njegova žena ne bude oduševljena za iste ideale. Prigovarat će mu možda, kad ide na sastanke i neće s njime dijeliti radosti i žalosti. Zato je najbolje, kada dođe za to vrijeme, da potraži djevojku, koja je oduševljeno radila u kakovom vjerskom ili katoličkom prosvjetnom udruženju i koja shvaća da suvremena katolička obitelj treba da bude žarište apostolata, ne samo u granicama svojim, već također izvan obiteljskoga doma, ako je to samo moguće.

Zato je najbolje, kada dođe za to vrijeme, da potraži djevojku, koja je oduševljeno radila u kakovom vjerskom ili katoličkom prosvjetnom udruženju i koja shvaća da suvremena katolička obitelj treba da bude žarište apostolata, ne samo u granicama svojim, već također izvan obiteljskoga doma, ako je to samo moguće

No budući je glavni cilj obitelji ne samo da rađa djecu, već da je i uzgaja, majka mora da voli domaći život, a i sve ono što joj bilo kako služi kod uzgoja djece. Na sve to valja da pazi razborit mladić, kad se u njemu budi želja, da se u sakramentu ženidbe sveže uz koju djevojku. Kršćanske obitelji zasnovane su na požrtvovnosti i škola su ljudskoga roda, gdje se na najprirodniji način uzgaja čovječanstvo. To je veličanstvena podjela posla. Mnogi milijuni roditelja uzgajaju svoju djecu, i trude se, što samo mogu, da svoju djecu što bolje uzgoje. Kakva li bi zbrka nastala u svijetu, kad bi svatko imao pravo uzgajati svačiju djecu! Nestalo bi temeljitosti, poštivanja pretpostavljenih, poslušnosti – jednom riječju sve bi one kreposti iščezle, na kojima se osniva sav društveni i državni život. Obitelj će jedino dostojno zamijeniti katolički redovnici i redovnice, koji se odriču svih ličnih radosti, i postaju duhovnim roditeljima tuđoj djeci.

Kršćanske obitelji zasnovane su na požrtvovnosti i škola su ljudskoga roda, gdje se na najprirodniji način uzgaja čovječanstvo. To je veličanstvena podjela posla

Nije dakle za katolika žena, koja nije praktična katolkinja, koja je ravnodušna prema vjeri i vjerskim dužnostima, koja se nečedno odijeva, koja misli tek na kavane, kina, plesove, zabave. Nije za katolika žena, koja ne vrši rado obične domaće poslove, koji među ostalim imadu i tu važnu zadaću, da privežu ženu na kuću, to jest uz ono mjesto, gdje se ima da vrši glavna zadaća braka – uzgoj djece. Žena razuzdana, vladanja muškaračkoga, koja je mladost provela u lakoumnom druženju s muškarcima, nije za katolika.

Nije dakle za katolika žena, koja nije praktična katolkinja, koja je ravnodušna prema vjeri i vjerskim dužnostima, koja se nečedno odijeva, koja misli tek na kavane, kina, plesove, zabave

Čuvati se valja druženja s djevojkama druge vjere. Čuvaj se, da se ne zagledaš u djevojku druge vjere. Crkva to neće. Uvjeren si, da je jedina Katolička Crkva prava Crkva i da jedino potpuni sklad u duševnim naziranjima može da usreći porodicu. Ako pak se vi ne slažete u najvažnijim pitanjima života, a to su pitanja vjerska, kako će vaš brak biti sretan? U savjesti teško griješi, tko smjesta ne prekine ljubav s djevojkom druge vjere, ako vidi da bi kod ženidbe bila ugrožena mogućnost, da djeca budu katolička. Sam Božji zakon zabranjuje brak u kojemu se djeca ne bi uzgajala u pravoj vjeri. Katolik koji bi se vjenčao pred nekatoličkim dušobrižnikom, bio bi izopćen iz Crkve.

Odabranicu valja ljubiti. Djevojku, kojom hoćeš da se ženiš, moraš ljubiti. Pod istinitom se ljubavlju ne razumijeva ona “žarka ljubav” zaljubljenih, koja brzo ohladi i onda se često pretvara u odvratnost i mržnju. Prava se ljubav osniva na međusobnom poštivanju, na međusobnoj sklonosti. Ova ljubav ne traži tek sebe i svoju korist, već dobro drugoga. Prava ljubav nastoji da ljubljena osoba ima ono, što je za nju dobro, i raditi će, da joj to i dade.

Prava se ljubav osniva na međusobnom poštivanju, na međusobnoj sklonosti. Ova ljubav ne traži tek sebe i svoju korist, već dobro drugoga

Neka mladić ne stvara odluke, kad je nerazborito zaljubljen. Kad dakle u svojoj duši osjetiš prve porive ljubavi, budi na oprezu, svladavaj se. Doći će i do borba i neprilika, a doći će možda i do časova, gdje ćeš morati upotrijebiti svu snagu, da sačuvaš svoj i njezin ponos. Sumnje, borbe takvih trenutaka nemoj povjeravati komu god. Ispovjedaonica je mjesto, gdje se trebaju riješiti intimne stvari Tvoga srca. Povjeri se ozbiljnomu i sveta života ispovjedniku, a osobito učini to u duhovnim vježbama. Svjesnim se naime katoličkim mladićima živo preporuča da o važnom ovom koraku razmišljaju u duhovnim vježbama i ondje pred Božjim licem stvore konačnu odluku, kad su upoznali, što Bog od njih traži.

Svjesnim se naime katoličkim mladićima živo preporuča da o važnom ovom koraku razmišljaju u duhovnim vježbama i ondje pred Božjim licem stvore konačnu odluku, kad su upoznali, što Bog od njih traži

Popustiš li svojim osjećajima, ne budeš li radio prema načelima razbora, može Ti se dogoditi, da će sklonost na juriš osvojiti Tvoje srce. Tvoj će um potamnjeti, a tvoja se volja ukočiti. Iskustvo nas uči, da nerazboriti zaljubljenici često padnu u takovo stanje, te ne mogu više mirno da sude, a ne slušaju ni razboritih ljudi. Oni su i gluhi i slijepi za sve, što se ne slaže s njihovom strašću. Čuvaj se takova duševnoga stanja, a snađe li te, ne odlučuj u takovu stanju ništa. Moraš da si uvijek kadar, da se družiš s djevojkama, koje su ti drage, a da se kod toga ne smeteš i da ne promišljaš, kako ćeš ovoj ili onoj pokazati svoju posebnu sklonost. Samo onda ćeš moći bistrim umom i neslomivom voljom prosuditi, da li su u djevojke, prema kojoj te srce vuče, sva ona svojstva, koja su podobna da postanu osnovicom sretne porodice. Ako se nakon mirnoga razmišljanja o tome uvjeriš, možeš da otvoriš svoje srce plemenitoj ljubavi.

Kad si zaručen, treba da je u tebe i u zaručnice čvrsta odluka, da ćete neoskvrnjeni stupiti pred oltar

Osim toga mladić treba tek onda da se ogleda za zaručnicom, kad može da je brzo dovede pred oltar. Vladanje zaručnika. Kad si zaručen, treba da je u tebe i u zaručnice čvrsta odluka, da ćete neoskvrnjeni stupiti pred oltar. Ako čista srca sklopite bračni vez, blagoslovit će i Bog Vaš korak. One kršćanske običaje, koji zamjeraju i zaručnicima, da se na samu sastaju, da pod jednim krovom spavaju, valja uvijek držati svetima. Ovi su kršćanski narodni običaji divna pomoć zaručnicima, da se sačuvaju od ludosti i nesreće. Makar je u tebe volja ne znam kako čvrsta, već radi dobroga primjera se vjerno drži tih običaja. Zaručnici, koji drže do svoje časti, neće zajedno ni putovati.

Biblija rasvjetljuje poput sunca ovo tako teško pitanje odnošaja muža prema ženi. Divan su uzor kršćanskim zaručnicima Tobija i Sara. Tobija se ovim riječima Bogu molio: „Znaš Gospode, da ne uzimljem svoju sestru (bila mu je u rodu) požude radi za ženu, već jedino iz ljubavi prema potomstvu, koji u vijeke neka slave Tvoje ime”. (Tob 8, 9.) A Sara je govorila: “Znaš, da nisam nikada čeznula za mužem i da sam svoju dušu čistu držala od požude. No pristala sam, da uzmem muža iz strahopočitanja pred tobom i ne radi svoje požude2. (Tob 3, 16, 18.)

 

Izvor: HKM/Radio Marija BiH
Objavljeno: 17. siječnja 2022.

Program

11:50 Molitve: podnevne litanije
12:00 Anđeo Gospodnji/ Kraljice neba, srednji čas, posvetna RM
12:30 Najave i obavjesti / dnevni program
12:45 Komentar dnevnog Evanđelja
13:05 Rubrika: Dogodilo se na današnji dan /Dražen Janko/
13:10 Emisija: Sacro ritam/ Hrvatski katolički radio/ ur. i vod. Slavko Nedić
14:50 Rubrika: 365 dana s Padre Piom/ Maja Rotim
15:00 Krunica Božjeg Milosrđa
15:30 Molitvene nakane
16:00 Vijesti iz života crkve /HKR/
16:15 Krunica - Međugorje+ molitva sv. Josipu za (nove) donatore
17:00 Najave i obavijesti (do 23:00) /rođendani, donacije
world family
Izašla knjiga izv. Prof. Drage župarića

Iz tiska je izašla knjiga “Epistolografija u rimskoj književnosti” autora izv. prof. dr. sc. Drage Župarića, profesora na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i vanjskog suradnika na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Knjiga je izašla u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Epistolografija ili umijeće pisanja postaje popularnim...

Otvoreni 14. dani hrvatskih svetaca i blaženika

Književnim, glazbenim i molitvenim programom Bl. Alojziju Stepincu u čast, misnim slavljem koje je predvodio varaždinski biskup mons. Bože Radoš te otvorenjem izložbe „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ Iris Mihatov Miočić, u Križevcima su u četvrtak 26. svibnja započeli 14. dani hrvatskih svetaca i blaženika. Foto: ika   Manifestacija je započela pozdravima domaćina župnika križevačke župe...

U Sarajevu održana promocija zbornika „Drama gostoprimstva“

U organizaciji Udruge „Centar za mirovno obrazovanje“ (CMO) u srijedu, 25. svibnja 2022. u hotelu Holiday u Sarajevu upriličena je promociju zbornika „Drama gostoprimstva“ u povodu proslave 800. obljetnice susreta sv. Franje Asiškog i sultana Malika al-Kamila. Promocija je okupila više od 70 posjetitelja, a organizirana je u suradnji s Centrom za napredne studije Sarajevo. Na promociji su o...

Molitva krunice za mir

Papa Franjo predvodit će molitvu krunice za mir kao znak nade za one koji pate zbog rata u Ukrajini, kao i zbog ratova diljem svijeta, najavilo je na svetkovinu Uzašašća Gospodinova, 26. svibnja, Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije, prenosi Vatican News. Na kraju marijanskog mjeseca papa Franjo želi ponuditi znak nade svijetu, koji pati od sukoba u Ukrajini i duboko ranjen nasiljem...

Proslava patrona i 40 godina župe Uzašašća Gospodinova

Svetkovina Uzašašća Gospodinova kao naslovnika vjerničke zajednice u Novom Travniku i 40 godina njezina postojanja svečano su proslavljeni 26. svibnja. Svetu misu predvodio je vrhbosanski nadbiskup metropolita mons. Tomo Vukšić. Foto: Milan Miletić/Kt Uz vrhbosanskog nadbiskupa Tomu koncelebrirali su župnik vlč. Marko Majstorović i još 30-ak svećenika, među kojima su bili: gučogorski arhiđakon mons. Pavo...

'Dani sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća odžačkog i podvučjačkog kraja'

Središnji događaj 26. u nizu Manifestacije 'Dana sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća odžačkog i podvučjačkog kraja', a u organiziraju Odjela za II. svjetski rat i poraće Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH, Hrvatskog kulturnog društva Napredak - podružnice Odžak, župa Doborskog dekanata i mjesne zajednica Posavska Mahala održan je u sijedu, 25. svibnja 2022. u Posavskoj...

Fra Miljenko Šteko izabran za gvardijana Međunarodnog zavoda Antonianum u Rimu

Ovim izborom i imenovanjem fra Miljenko postaje redovnički poglavar međunarodnoga bratstva koje ima više od sto pedeset franjevaca, a dolaze sa šest kontinenata, iz pedesetak različitih provincija i kustodija Reda. Za vrijeme kapitula bratstva u srijedu, 25. svibnja 2022. u večernjim satima, Generalni ministar Reda manje braće fra Massimo Fusarelli, objavio je vijest da je Generalni...

Dodijeljene nagrade i priznanja Hrvatskoga društva katoličkih novinara

U okviru proslave 56. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, Hrvatsko društvo katoličkih novinara dodijelilo je nagrade i priznanja. Za 20 godina od početka ponovnog izlaženja priznanje je dodijeljeno i Katoličkom tjedniku. Ovogodišnja proslava 56. svjetskoga dana sredstava društvenih komunikacija održana je u utorak, 24. svibnja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u organizaciji Odbora za...

Udruga „RADIO MARIJA”

u Bosni i Hercegovini

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo

Intesa Sanpaolo Banka BiH

Obala Kulina Bana 9A

71000 Sarajevo, BiH

Broj računa: 154 160 20019 77216

Za uplate iz inozemstva:

SWIFT CODE: UPBKBA22

IBAN: BA391541602001977126

 

Kontakt

info@radiomarija.ba

Studio Sarajevo:

+387 33 263 055 (Redakcija)

+ 387 260 260 (Program uživo)

Studio Mostar:

Blajburških žrtava 33 E

+387 36 312 401 (Redakcija)

+387 36 312 400 (Program uživo)

Kršćanski glas u tvome domu i u svijetu